Allsångsquis med Långe fille å Jocke. Lördagarna den 6/11 å den 13/11. Mad från kl 20 pris 99kr för maden. Vid 21tiden drar quisen igång. Vi tar bara bordsbokningar med mad men alla är välkomna. Boka mad po info@surbrunnsparken.se