30 maj kommer
min gode vän den fantastiska Per-ola Sandberg.
Han håller en live musikquis
udan dess like kl 19.00.
Freda å lörda har vi grillbuffe för endast 99kr
dessutom har
vi jazzjam bägge kvällarna.
Obs ni bör boka boor!!