Gästgivare Möller som är stimledare i skånska sillaaccademien berättar kring sillens betydelse å lide granne kring dess inläggningar. Rundvisning i bryggeriet å grunderna för öltillverkning diskuteras åsse. Några sorters sill å några lokala öl kommer att edas å drickas.